Supervisie

Intervisie of supervisie kan een uitkomst zijn als teams behoefte hebben aan reflectie op hun functioneren,
om te kijken waar de samenwerking beter kan, hoe ze op klanten over komen, wat ze van anderen kunnen leren.

Tijdens intervisie of supervisie leer je te kijken naar jezelf, je werkt aan je zelfreflecterend vermogen. Hoe kom je over op anderen en komt dat overeen met hoe je het zelf ervaart? Ieder mens heeft zijn eigen stijl van werken in zijn beroepsuitoefening en wat is jouw stijl? Wat kun je leren van je collegae?

Aan de hand van het behandelen van casussen ga je met elkaar aan de slag. Het gaat niet om werkinhoudelijke oplossingen maar om te kijken naar jouw gedachten, jouw communicatie en jouw gedrag, ook ten opzichte van anderen.